POJIŚTĚNÍ MAJETKU

Ať živelné události jsou nebo řádí zloději, je velmi dobré mít nemovitost či domácnost pojištěnou. V oblasti majetkového pojištění rozlišujeme druhy na pojištění nemovitosti, které kryje škody na nemovitosti a dále na pojištění domácnosti, tj. pojištění vnitřního vybavení a cenností, které máte doma.

Celkové pojistné majetkového pojištění se odvíjí od hodnoty nemovitosti či vybavení tj. pojistné částky a rozsahu krytí v pojistné smlouvě. Vliv na celkové pojistné má také lokalita, ve které se nemovitost či domácnost nachází.

V neposlední řadě v této oblasti u pojištění majetku je i pojištění vozidel. Každý majitel vozidla musí uzavřít ze zákona pojistnou smlouvu odpovědnosti z provozu vozidla. Toto pojištění kryje škody, které způsobíte jiným. Dále je vhodné vaše vozidlo pojistit i na havarijní pojištění, které kryje škody na vašem vozidle.

Mgr. Martina Erteltová

Aktualita ze dne 9.11.2017